Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Een particulier mag geen werken uitvoeren aan het openbaar domein. Als u toch wil dat de boordstenen ter hoogte van uw vergunde oprit worden verlaagd of verhoogd, of u wenst een andere aanpassing van het openbaar domein dan vraagt u dit aan het stadsbestuur.

De aanvrager betaalt de kosten. De retributies voor de uitvoering van werken aan het openbaar domein uitgevoerd voor rekening van derden werden vastgelegd door de gemeenteraad.

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij de administratie Ruimte op een formulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld.

Na ontvangst van deze aanvraag wordt op terrein een inschatting gemaakt van de gevraagde werken. Wanneer deze werken voldoende gemotiveerd en realiseerbaar zijn en nadat de aanvrager zich akkoord heeft verklaard met de kostprijs, worden de werken opgenomen in de werklijst. Zodra er zicht is op uitvoering wordt de factuur bezorgd. De werken worden uitgevoerd na betaling.