Inname openbaar domein

Voor elke ingebruikname van het openbaar domein moet een aanvraag worden ingediend bij het stadsbestuur.

Na de inname laat u het openbaar domein uiteraard in goede staat achter. Bij schade kan u immers aansprakelijk gesteld worden.

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij de dienst openbare werken op een formulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld. Toevoeging van een verduidelijkende schets van de werkzone is wenselijk.

De termijn waarop u uw aanvraag moet indienen hangt zowel af van de gevraagde inname, als van het type weg:

  • Kleine innames buiten de rijweg, zonder hinder voor verkeer of voetgangers: 5 werkdagen
  • Innames waarbij ook een signalisatievergunning dient aangevraagd : 14 werkdagen
  • Innames voor grote werken met sterke hinder of met een omleiding: 30 werkdagen
  • Een inname van een gewestweg dient u 30 werkdagen op voorhand aan te vragen. De stad stuurt uw aanvraag door naar het Gewest; u hoeft zelf geen aanvraag meer in te dienen bij het gewest. Voor de inname van een gewestweg zal je ook een afzonderlijke factuur van het gewest ontvangen.
  • Alle overige grote werken: minstens 5 werkdagen

Bedrag

De belasting is vastgesteld op 0,30 €/m²/dag met een minimum van € 30,00.
Vrijstelling wordt verleend aan:

  • innamen bij werken aan een beschermd monument
  • innamen voor minder dan 3 werkdagen

Documenten

Nuttige links