Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Baangrachten hebben verschillende functies zoals het afvoeren, het infiltreren en het bufferen van regenwater. Daarom is het belangrijk dat baangrachten niet worden gedempt en dat het overwelven ervan gebeurt volgens bepaalde regels.

Indien u een gedeelte van een baangracht wilt overwelven, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. De wijze van aanvragen van deze vergunning en de voorwaarden voor overwelving, onderhoud en beschoeiing, vindt u terug in het gemeentelijk reglement op het overwelven van baangrachten langs gemeentewegen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2014.