Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Op plaatsen waar geen voetpad ligt, willen de meeste mensen ook graag een nette berm tussen hun eigendom en het wegdek. Er wordt onkruid gewied, een gazonnetje gezaaid of een eenvoudige verharding aangelegd. Het stadsbestuur gedoogt dit in de meeste gevallen maar het blijft openbaar domein. Het betekent zeker niet dat u persoonlijk aanspraak kan maken op dit stukje grond of een schadevergoeding vragen als er openbare werken nodig zijn. Wat zeker niet mag, is het leggen van stenen, rotsen of andere obstakels om het parkeren te beletten (of het bestrijden van onkruid door het spuiten van herbiciden). In geval van schade zal men hiervoor aansprakelijk gesteld worden.