Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De komst van de winter betekent dat de gemeentediensten starten met de aanpak van sneeuw en ijzel. Ons opzet is om voor elke woning binnen de 500 meter een sneeuwvrije rijweg te voorzien.

Wees voorzichtig

Eerste gebod als de temperaturen onder nul zakken: pas je gedrag aan. Houd steeds rekening met iets langere reistijden.  Rijd trager en kijk goed uit. Je remweg is langer dan tijdens de zomer! Ook op de fiets kom je bij sneeuw en ijzel makkelijker ten val. Rustig rijden is dus aangewezen.

Wegen en fietspaden

Het gemeentebestuur staat in voor de winterdienst op gemeentelijke wegen en fietspaden. Wanneer we beginnende gladheid waarnemen, starten we onmiddellijk met strooiacties. Het gemeentebestuur bedient volgende zones in volgorde van opsomming:

  1. verbindingswegen, doorrij- en busroutes, transportzone, De Kluis en Rollekens
  2. schoolomgevingen, openbare gebouwen, kerkomgevingen
  3. fietspaden langs gemeentewegen
  4. wegen naar bedrijven
  5. andere doorgaande gemeentewegen

In gesloten woonwijken, doodlopende straten of op privédomein wordt niet gestrooid door de gemeentelijke diensten.

Bij sneeuwval wordt eerst de sneeuw geruimd en daarna gestrooid. Er dient voldoende verkeer te passeren om het strooizout in de sneeuw of het ijs te laten inwerken. Pas dan heeft het een optimale werking. Tijdens zware winterdagen rekenen wij op je begrip wanneer we niet alle wegen onmiddellijk vrij krijgen.

Strooizouten brengen schade toe aan nieuwe betonverhardingen. Daarom worden een aantal recent aangelegde betonwegen gestrooid met zand. Omdat een verschil in gladheid tussen verschillende wegdelen gevaarlijk kan zijn, wordt op deze plaatsen signalisatie geplaatst.

Op gewestwegen en fietspaden langs gewestwegen neemt het agentschap wegen en verkeer (AWV) de winterdienst voor haar rekening. Problemen op gewestwegen en gewestelijke fietspaden kan je melden via Meldpunt Wegen.

Voet- en verbindingswegen

Het gemeentebestuur ruimt binnen haar mogelijkheden voetpaden palend aan openbare gebouwen. Op schooldagen voorzien we bijvoorbeeld voor 8 uur een basisdoorgang tot aan de schoolpoort.  

Volgende belangrijke doorsteken voor zwakke weggebruikers maken we bijkomend vrij op schooldagen: Moerstraat - Minderhoutsestraat, L. Domsstraat - Achtelsestraat, Burg. J. Van Aperenstraat - Seminarie, Minderhoutdorp - Schoolstraat naast pastorij, Kerk - Sint Michielsstraat, Markwijk - Witherenweg, Witherenweg - Minderhoutdorp, Treslong - Minderhoutdorp, P. Van Dijckstraat - Carolinestraat, Parochiezaal - Donkakker, Meerseweg - Venneweg, Voort - Burg. Van Nuetenstraat en Sint Salvatorstraat - Dalweg.

Op privédomein blijft het sneeuwvrij maken van voetpaden de plicht van iedere burger. Je bent zelf verantwoordelijk voor vrijmaken van de stoep voor je woning. De postbode zal je dankbaar zijn! Die verplichting geldt ook voor eigenaars van onbebouwde percelen. Sneeuw en ijs moet langs de rand worden opgehoopt zodat straatgoten en straatkolken vrij blijven.

Meer info | Onthaal - 03 340 19 11

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt de winterdienst op gewestwegen en fietspaden voor haar rekening. Je kan problemen op gewestwegen signaleren via www.meldpuntwegen.be.