Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Ruimtelijke plannen regelen voor elk stuk grond wat er mag en wat er niet mag. Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. De overheid kan deze plannen bijsturen. Tot 2002 gebeurde dit door actualisaties van het gewestplan, tegenwoordig door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen.

Behalve de voorschriften uit de plannen zijn ook de stedenbouwkundige verordeningen van belang. Die zijn geldig op het hele grondgebied van het bestuur dat ze verordent. Een provinciale verordening is dus geldig in de hele provincie, een gemeentelijke verordening in de hele gemeente.

Verder zijn er ook meer lokale voorschriften, uit BPA's en verkavelingsvergunningen. Hiervoor neem je best contact op met het gemeentebestuur.

Heel wat gebouwen staan niet in de zone waar ze thuis horen. Ze zijn zonevreemd. Voor deze situaties voorziet de wetgeving een aantal specifieke bepalingen. Specifiek voor bedrijven die kampen met een probleem van zonevreemdheid bestaat het planologisch attest. Door het indienen van een aanvraag voor dit attest vraagt het bedrijf een oplossing voor de ruimtelijke situatie rond het bedrijf.

Hoogstraten beschikt sinds 31/10/2005 over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Hierdoor moet de notaris bij iedere verkoop een vastgoedinformatie toevoegen aan de akte.