Stedenbouwkundig uittreksel

Wat

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

  • U of uw notaris dient uw aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente. Als de gemeente de mogelijkheid voorziet, kan de aanvraag ook elektronisch ingediend worden. Sommige gemeenten hebben hiervoor ook een modelformulier.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Bedrag

Een stedenbouwkundig uittreksel kost 75 euro. Notarissen en vastgoedmakelaars kunnen ook kiezen voor het systeem van provisie. Hierbij stort je een veelvoud van 75 euro, en bij elke aanvraag worden de kosten in vermindering gebracht. Als je provisie op is, krijg je een overzicht.

U ontvangt het uittreksel binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling.