Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Dorpskernvernieuwing via burgerparticipatie

Het Hoogstraatse schepencollege heeft op maandag 8 oktober de bouwaanvraag goedgekeurd voor het publieke gedeelte van het dorpskernvernieuwingsproject Meerle, ons dorp. Dat wil zeggen dat eind november 2018 de renovatiewerken kunnen starten aan de vroegere school 4-5-6. In dit gebouw worden nieuwe lokalen gecreëerd voor jeugdhuis Den Dorpel, de Chiromeisjes en kinderopvang Stekelbees.

Eerste vergunning afgeleverd voor dorpskernvernieuwing in Meerle

MET STEUN VAN ELFPO

Aan de achterkant van het gebouw komt een gloednieuwe polyvalente zaal, die gezamenlijk door de drie partners gebruikt wordt.

Na het toekennen van de bouwvergunning begint de wettelijke termijn te lopen van 30 dagen waarbinnen de omwonenden eventueel nog bezwaar kunnen aantekenen. Daarna kunnen de werken beginnen.

Ontwerp voor Meerle, ons dorp voorgesteld

Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft op 13 februari 2018 de inwoners van Meerle geïnformeerd over het ontwerp van het dorpskernvernieuwingsproject ‘Meerle, ons dorp’. Tijdens de infoavond in de Sint-Salvatorkerk kregen de inwoners een presentatie van het ontwerp door architectenbureau Import.export Architecture (voor het Raadhuis) en architectenbureaus OMGEVING en LV-architecten (voor het PPS-project).

Meerlenaren participeren aan dorpskernvernieuwing

Meerle heeft heel wat troeven in handen. Het is een rustig dorp met beschermd dorpsgezicht en een bloeiend verenigingsleven. Het dorp kampt echter met de uitdagingen van een kleine plattelandsgemeente: een dalende dienstverlening, minder jonge gezinnen en een beperkte bereikbaarheid.

In de nabije toekomst komen er verschillende gebouwen in het centrum van Meerle leeg. Een nieuwe invulling is niet evident. Reden te meer om fundamenteel na te denken over de toekomst van het dorp!

Het stadsbestuur engageerde zich om een participatietraject op te zetten om samen met de bewoners van Meerle een strategie uit te denken voor hun dorp. Het doel: een vernieuwde en aantrekkelijkere dorpskern die zorgt voor economische en sociaal-culturele versterking van het dorp.

Meerle, ons dorp is een initiatief van de Stad Hoogstraten, uitgevoerd in samenwerking met Innovatiesteunpunt vzw, NQN51 bvba en Adhemar Advocaten.

Het inspraaktraject ‘Meerle, een dorp voor iedereen’ (2013-2015) was een initiatief van Rurant vzw en de Stad Hoogstraten, dat uitgevoerd werd in samenwerking met Innovatiesteunpunt vzw en PlusofficeArchitects. Het project kon als piloot aanzien worden, waarbij de gebruikte methodieken werden vastgelegd en verspreid naar andere gemeenten in het Leadergebied MarkAante Kempen en omstreken.