Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

In september 2013 startte het LEADER-project ‘Meerle, een dorp voor iedereen’, al snel ‘Meerle, ons dorp’ genoemd. Meerle, ons dorp is een inspraaktraject voor de dorpskernvernieuwing van Meerle. De aanleiding was de aanhoudende leegstand van het Raadhuis, de komende leegstand van de lagere schoolgebouwen en de toenemende verkommering van enkele andere gebouwen in de dorpskern. Samen met de bewoners van Meerle werd aan de slag gegaan om de toekomst van hun dorp uit te tekenen.

 

Infovergadering - 21 februari 2014

Het project en de uitdagingen werden geschetst tijdens een boeiende toelichting. Via postkaarten konden bewoners hun eerste ideeën kenbaar maken. Bijkomend werd er een oproep gelanceerd om deel te nemen aan de werkgroep.

 

 

 

Werksessie 1 - 17 maart 2014

De werkgroep ging in kleinere groepjes aan de slag. Ideeën uit de infovergadering, een fotopresentaties voedde de thematische vragen die peilde naar de noden van de bewoners.
 
 
 
 
 

Werksessie 2 - 22 april 2014

Met een terugblik op werksessie 1, werd er verder aan de slag gegaan met luchtfoto’s, kaartmateriaal en post-its. Wat was er vroeger? Waar zijn er welke mogelijkheden?

 

 

Werksessie 3 - 20 mei 2014

Met een maquetteoefening toonde Plusofficearchitects verschillende scenario’s aan de bewoners: gebouwen en groeninrichting werden verplaatst, functies verschoven,…

 

 

Werksessie 4 - 11 juni 2014

Voorkeursscenario’s werden gekozen, een rondleiding door de schoolgebouwen en een terugblik op de maquette hielpen hierbij.

 
 
 
 
 

Terugkoppelmoment - 17 november 2014

De werkgroep kreeg als eerste het eindrapport met hun ontwikkelingsvisie te horen.

 

 

 

Inspiratieuitstap - 10 januari 2015

Hoe gaan andere dorpen om met soortgelijke uitdagingen? Wat kan er in Meerle? Bewoners maakten tijdens een inspiratie uitstap kennis met prikkelende projecten die mogelijke pistes en oplossingen voor Meerle toonden.
 
 
 
 

Infotent op evenementen - mei en juni 2015

De bewoners van Meerle maakten kennis met de eerste ontwikkelingsvisie op de Pierendag en het schoolfeest van de Klimtoren. Er was een grote interesse in de foto’s van de maquette, de afgetoetste scenario’s,… De infotent werd bovendien mee bemand door deelnemers van de werkgroep. Zo konden ze zelf hun ideeën toelichten aan hun dorpsgenoten.
 
 
 

Meerle, ons dorp

Dorpskernvernieuwing via burgerparticipatie