Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De stad Hoogstraten streeft verder naar de realisatie van het project ‘Meerle, ons dorp’. Verschillende stappen moeten hiervoor genomen worden. Tijdens het hele proces blijft terugkoppeling en inspraak van bewoners centraal staan.

 

Ontwerp- en haalbaarheidsstudie

Realisatie gemeenteplein

Op voorstel van de werkgroep realiseerde de stad Hoogstraten een proefopstelling ter hoogte van café De Posthoorn. Door de straat een stukje af te sluiten werd een verkeersluw plein voor de kerkingang gecreëerd dat bovendien terrasruimte biedt aan de horecazaak. De proefopstelling werd tijdens de zomer van 2015 gerealiseerd en werd na een positieve evaluatie verlengd in 2016.

Infomoment op 5 oktober 2016

Op 5 oktober vond een infomoment plaats voor alle bewoners van Meerle.  In het Raadhuis werd een eerste versie toegelicht van het ‘programma van eisen’ voor het project.

Dit zijn de criteria die moeten worden nageleefd door de ontwikkelaars die projecten in de Meerlese dorpskern willen realiseren. Zij vormen de basis voor het definitieve ontwerp. Op het infomoment waren ook rondetafelgesprekken, waarin de bewoners feedback konden geven en eventueel hun bedenkingen formuleren.

De komende tijd

De Stad Hoogstraten streeft in 2016 en 2017 naar een Publiek private samenwerking om te komen tot projectuitvoering. Overleg met verenigingen die een nieuwe plek krijgen in Meerle en een blijvende communicatie naar de bewoners staan hierbij nog steeds centraal.

Meerle, ons dorp

Dorpskernvernieuwing via burgerparticipatie