Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het Bosdecreet streeft naar een zo goed mogelijke bescherming van het bosareaal. Daarom zijn er een aantal strikte regels opgesteld rond kapping van bomen in een bos, zowel voor openbaar als voor privébos. Voor alle kappingen in een bos moet je een kapmachtiging vragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Enkel wanneer een kapping expliciet is voorzien in een goedgekeurd bosbeheersplan mag je de kapping onmiddellijk uitvoeren. Er is dan ook geen meldingsplicht. Je moet wel rekening houden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het bosbeheerplan. 

Voor kappingen die tot ontbossing leiden is een stedenbouwkundige vergunning nodig.