Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Wilt u een woning, appartement, studio, ... (waarvan de bouwaanvraag werd ingediend vóór 2006) te koop of te huur stellen? Dan moet u eerst een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Op het EPC staat de energiescore van de wooneenheid en adviezen om energie te besparen. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw. Met het EPC worden mogelijke kopers of huurders geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning.

Wilt u een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Hier vind je de uitgebreide informatie vanuit de Vlaamse overheid.

Sinds 1 januari 2023 start de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen, dus voor eengezinswoningen en appartementen. Label A is het einddoel voor iedere woning of appartement tegen 2050. Het langetermijnpad werd vastgelegd met verstrengingen in 2028, 2035, 2040 en 2045.

Bent u eigenaar van een groot appartementsgebouw, en beschikt u niet over een energieprestatiecertificaat voor de gemeenschappelijke delen? Dan kunt u van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een brief ontvangen die u een boete oplegt van 5.000 euro. Wilt u een appartement te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) van het appartement kunnen voorleggen aan de koper of huurder. 

Sinds 2022 is ook een EPC verplicht voor de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw. Bij de gemeenschappelijke delen horen de constructieve gebouwdelen (daken, buitenmuren en vloeren, maar ook vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijke ruimten zoals de gang of de inkomhal) en collectieve installaties (voor verwarming, ventilatie, warm water, zonne-energie). Dit EPC vult het EPC voor een wooneenheid aan.

Dit EPC, ook EPC GD genoemd, is verplicht voor elk appartementsgebouw, ook zonder dat het verkocht of verhuurd wordt. Het geeft informatie over de energiezuinigheid van de delen en installaties van het appartementsgebouw die door de eigenaars samen worden beheerd. Het EPC GD maakt het werk van de energiedeskundige die een EPC opmaakt voor een appartement gemakkelijker, en het zorgt ervoor dat een syndicus maar één maal toegang moet geven tot het stooklokaal en maar één maal stavingsstukken moet bezorgen.

De opmaak is mogelijk sinds 2020. Omdat voor minstens 130.000 gebouwen zo een EPC GD moet worden opgemaakt, is de verplichting gefaseerd ingevoerd.

Vanaf 1 januari 2022 moeten de grootste appartementsgebouwen, met 15 of meer gebouweenheden, over een EPC GD beschikken. Dat gaat in Vlaanderen over meer dan 10.000 appartementsgebouwen. Bij het niet tijdig beschikken over een geldig EPC legt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) aan de eigenaar of vereniging van mede-eigenaars (VME) een administratieve geldboete op tussen 500 en 5000 euro, afhankelijk van het aantal aanwezige gebouweenheden (= appartementen, winkels, kantoren, …) binnen het gebouw.

Het VEKA heeft eind mei 2022 een eerste steekproefcontrole uitgevoerd bij 150 van de grootste appartementsgebouwen in Vlaanderen. Uit deze steekproef blijkt dat 20% van deze gebouwen nog niet over een geldig EPC van de gemeenschappelijke delen beschikt. De eigenaars, syndicus of VME's van deze gebouwen kregen een brief met de mededeling dat er een boete zal worden opgelegd van 5000 euro voor het niet tijdig beschikken over het EPC. Het betalen van deze boete geeft evenwel geen vrijstelling om over dit EPC te beschikken: de eigenaar of VME zal ook nog een erkend energiedeskundige type A moeten contacteren om een EPC GD te laten opmaken, om een nieuwe sanctie te vermijden.

Tegen 1 januari 2023 moeten de middelgrote appartementsgebouwen (een 60.000-tal), met 5 tot en met 14 gebouweenheden, over een EPC GD beschikken. Ook bij deze groep merkt het VEKA op dat momenteel nog geen 15% van deze gebouwen over een geldig EPC van de gemeenschappelijke delen beschikt. Voor deze groep gebouwen worden de controles op de aanwezigheid van het EPC GD in het voorjaar van 2023 opgestart. De eigenaars van deze gebouwen moeten dringend in actie schieten en een erkend energiedeskundige type A contacteren, als ze een sanctie willen vermijden.

De kleine appartementsgebouwen met minder dan 5 gebouweenheden (waarvan minstens 2 appartementen) tot slot, moeten uiterlijk op 1 januari 2024 over het EPC GD beschikken.

Voor bouwaanvragen vanaf 2006 moet uw woning aan de EPB-regelgeving voldoen. Na het indienen van de EPB-aangifte, krijgt u in geval van nieuwbouw of een 'ingrijpende energetische renovatie' een Energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van uw EPB-verslaggever.

Bent u nieuwsgierig naar de EPC score van uw woning?
Via deze handige tool van de Vlaamse overheid kan u een inschatting doen.

We willen in 2050 allemaal een A score of beter, de gemiddelde woning in Vlaanderen scoort echter een D.

Wanneer u deze test wil en u wil meer uitleg over renovatie, normen, hernieuwbare energie, ... .
Contacteer ons dan wonen@hoogstraten.be