Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Conformiteitsattest aanvragen

Wat

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de stad Hoogstraten een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning (tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht). In Hoogstraten wordt dit gefaseerd verplicht:

Vanaf 1 januari 2022: voor alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikking stellingen van woningen met kadastraal bouwjaar 1970 of vroeger;
Vanaf 1 januari 2024: voor alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikking stellingen van woningen met kadastraal bouwjaar 2000 of vroeger;

Meer informatie hierover kan u via deze link terug vinden.

Met het conformiteitsattest kan je aan (potentiële) huurders  aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Voorwaarden

Je kan een conformiteitsattest aanvragen:

voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is;
voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico;
er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden;
de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld.

er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Procedure

Je kan het attest aanvragen bij de dienst wonen. Onderaan deze pagina vind je het aanvraagformulier, deze mag je ingevuld bezorgen per post of via wonen@hoogstraten.be.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Bedrag

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest vast op 62.50 EUR voor een zelfstandige woning en 62,50 EUR voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 EUR per kamer, met een maximum van  1.250  EUR per gebouw.

Volmacht 

Als verhuurder heb je enkel toegang tot je huurwoning als de huurder hier mee instemt. Ook woningonderzoekers mogen enkel een woningonderzoek uitvoeren als de huurder hier ter plekke zijn akkoord toe geeft. Als een huurder zelf niet aanwezig kan zijn op het moment van het woningonderzoek kan deze huurder wel via een volmacht toestemming geven aan de verhuurder om toegang te verschaffen en aanwezig te zijn bij het onderzoek. Het onderzoek zal enkel worden uitgevoerd als de verhuurder op het moment van het onderzoek aanwezig is en een correct ingevulde en door de huurder getekende volmacht kan voorleggen. Onderaan deze pagina vind je het volmachtformulier. 

Voorbereiding

Onderaan deze pagina vind je de woningscan checklist om alvast de belangrijkste zaken na te gaan. Deze checklist is een weergave van de meest voorkomende zaken die mogelijk niet in orde zijn in huurwoningen. De Vlaamse codex wonen is echter veel uitgebreider waardoor er nog steeds andere gebreken tijdens een onderzoek aan het licht kunnen komen. Maar zo heb je al een eerste indicatie van wat er gecontroleerd wordt en kan je een aantal zaken misschien al op punt stellen voor het huisbezoek.