Eigenaarsvereniging

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor de woning die u verhuurt. Indien er gebreken zijn aan de woning bent u verplicht ten opzichte van uw huurder om die correct op te lossen. Heeft u als verhuurder problemen met uw huurders kan u steeds terecht bij de eigenaarsverenigingen indien u lid bent. De vier belangrijkste Vlaamse eigenaarsverenigingen zijn de Eigenaarsbond vzw, Eigenaarsbelang, Algemeen Eigenaars Syndicaat en Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond vzw.

Vanaf 01/01/2019 is er een nieuw huurdecreet. Meer informatie kan u via deze link terug vinden. 

Huurgarantiefonds

Dit fonds beschermt de verhuurder tegen inkomensverlies indien de huurder de huur niet kan betalen. Als je als verhuurder bent aangesloten bij het huurgarantiefonds, is je huuropbrengst voor een bepaalde periode gegarandeerd. De registratie van een huucontract is een verplichting van de verhuurder. Een kopie van het door huurder en verhuurder ondertekende huurcontract moet worden aangeboden ter registratie op het bevoegde registratiekantoor. 

Rookmelders

  • Alle huurwoningen waarvoor een huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

  • Heeft u een bestaand huurcontract dan zijn rookmelders voor huurwoningen gebouwd vóór 1945 verplicht vanaf 1 januari 2016.

  • Heeft u een bestaand huurcontract dan zijn rookmelders voor huurwoningen gebouwd vanaf 1945 verplicht vanaf 1 januari 2019.