Juridische dienstverlening

Mensen met juridische vragen kunnen terecht bij de juriste van het OCMW. Deze dienstverlening is gratis en iedereen (ook niet-OCMW cliënten) kan er beroep op doen.

De juriste biedt u de volgende vormen van hulpverlening aan:

  • Geven van informatie en advies
  • Helpen met opstellen van een brief
  • Begeleiden van sommige procedures
  • Overeenkomsten opstellen
  • Contacteren van tegenpartij om inlichtingen te vragen en te bemiddelen
  • Doorverwijzen naar andere instanties

De juriste Greet Maes, is telkens telefonisch bereikbaar op dinsdagvoormiddag van 9u -11u30 op 03 340 16 01.