Juridische dienstverlening

Inwoners van Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog, Beerse, Vosselaar en Rijkevorsel kunnen bij de juridische dienst terecht voor vrijblijvend en gratis juridisch advies. 

De meest voorkomende zaken waarvoor een beroep kan gedaan worden op de juridische dienst zijn problemen in verband met echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, testament, huur, kopen, verkopen, burenhinder, erfdienstbaarheden, eigendomsrecht, notariële akten, pro deo/ rechtsbijstand, … 

De juridische dienst biedt je de volgende vormen van hulpverlening aan:

  • geven van informatie en advies
  • helpen met opstellen van een brief
  • schrijven van brieven voor de cliënt
  • begeleiden van sommige procedures
  • overeenkomsten opstellen
  • contacteren van tegenpartij om inlichtingen te vragen en te bemiddelen
  • doorverwijzen naar andere instanties

Normaal is er elke dinsdag een zitdag te Hoogstraten tussen 9.00 en 11.30 uur in de kantoren van de sociale dienst, Jaak Aertslaan 7, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 01. Maar vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, houdt de juriste momenteel geen spreekuur.

Zij is wel bereikbaar elke voormiddag en op maandagnamiddag- en avond via:

Zomersluiting juridische dienst 2020:

  • maandag 6 juli tot en met vrijdag 24 juli
  • maandag 17 augustus tot en met 28 augustus