Aanpassing van de woning voor ouderen

Kleinere investeringen kunnen het comfort van ouderen aanzienlijk verbeteren. Daarom wenst het gemeentebestuur met deze woonpremie voor de aanpassing van de woning van ouderen deze kleinere investeringen aan te moedigen door de financiële drempel te verlagen. 

Procedure

De premie kan aangevraagd worden na de werken, volgende werken komen in aanmerking:

  • Plaatsen van een traplift
  • Aanpassen van sanitair, evenals hulpmiddelen die het gebruik vergemakkelijken (beugels)
  • Aanpassen van de keuken
  • Automatiseren van rolluiken
  • Aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon
  • Vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte
  • (Ver)bouwen van een ruimte om een slaapkamer, badkamer of toilet in te richten, zodat op een gelijk niveau geleefd kan worden
  • Wegwerken van niveauverschillen in de woning en aan de toegangsdeur 

Voorwaarden

  • De aanvrager is minimum 65 jaar
  • Iedere vergunde woning komt in aanmerking

Meebrengen

Wanneer u een factuur heeft ontvangen van de uitgevoerde werken, kan u het aanvraagformulier invullen en bezorgen aan de gemeente. De factuurdatum moet van hetzelfde jaar zijn als de aanvraag. 

Bedrag

De premie bedraagt 40 % van de gemaakte kosten (excl. btw), met een maximum van 500 euro. De som van de facturen van de uitgevoerde werken mag minstens 200 euro en maximum 1.250 euro (excl. btw) bedragen.

Documenten