Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Voor beschermde afnemers

De Vlaamse Wooncode is een hulpmiddel van de overheid om onder meer de basis woningkwaliteit van het woningbestand te verzekeren. Wanneer uw woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen kan dit uw gezondheid schade toebrengen en kan het zelfs een gevaar inhouden om deze te bewonen.

Het gemeentebestuur heeft daarom een woonpremie ontwikkeld voor de verwezenlijking van de basis woningkwaliteit. 
De premie is bestemd voor een woning die bewoond wordt door beschermde afnemers. 

Procedure

Voorafgaand aan de uitvoering van de geplande werkzaamheden dient u het aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken in te vullen en te bezorgen aan de gemeente. Na de werkzaamheden dient u het aanvraagformulier verder aan te vullen met een kopie van de facturen van de uitgevoerde werken en eventuele keuringsattesten van vernieuwde installatie.

Volgende werkzaamheden komen in aanmerking, telkens maximaal voor het ernaast vermelde bedrag, exclusief btw:

 • Elektriciteit tot 2.500 euro
 • Dakisolatie tot 850 euro
 • Hoogrendementsbeglazing tot  850 euro 

De som van de facturen van de uitgevoerde werken bedraagt minimum 200 euro (excl. btw)

Voorwaarden

 • De bewoner van de woning moet een beschermde afnemer zijn. Het kan dus gaan om een eigendomswoning of een huurwoning. 
 • De woning is minstens 15 jaar oud
 • De woning voldoet niet aan de normen:
  • Een niet conforme elektrische installatie aanpassen naar een conforme installatie.
  • Het ontbreken van dakisolatie of het niet behalen van de min Rd waarde van 0.75 (komt overeen met 3 cm XPS plaat) - Hier wordt dakisolatie geplaatst met een min Rd waarde van 4,5.
  • Het ontbreken van dubbele beglazing - deze wordt vervangen door HR beglazing met een max Ug waarde van 1,00.

Meebrengen

Voor de werkzaamheden:

Bewijs beschermde afnemer (kopie laatste voorschotfactuur elektriciteit)
Kopie van uw identiteitskaart
Foto's van de enkele beglazing of het ontbreken van dakisolatie / of bewijzen waaruit blijkt dat de elektrische installatie niet aan de voorwaarden voldoet

Na de werkzaamheden:

Kopie van de facturen
Foto's van de uitgevoerde werken
Keuringsattesten van de vernieuwde installatie

Bedrag

De premie bedraagt 30 % van de gemaakte kosten (excl. btw), met een maximum van 1000 euro.