Basis woningkwaliteit

De Vlaamse Wooncode is een hulpmiddel van de overheid om onder meer de basis woningkwaliteit van het woningbestand te verzekeren. Wanneer uw woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen kan dit uw gezondheid schade toebrengen en kan het zelfs een gevaar inhouden om deze te bewonen.

Het gemeentebestuur heeft daarom een woonpremie ontwikkeld voor de verwezenlijking van de basis woningkwaliteit. Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd die erop gericht zijn de woning minstens te doen beantwoorden aan de normen, vastgesteld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, zal de gemeente een premie toekennen. 

Procedure

Voorafgaand aan de uitvoering van de geplande werkzaamheden dient u het aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan de gemeente. Na de werkzaamheden dient u het aanvraagformulier verder aan te vullen met een kopie van de facturen van de uitgevoerde werken en eventuele keuringsattesten van vernieuwde installaties. 

De werkzaamheden moeten structurele of bouwfysische ingrepen omvatten die erop gericht zijn de woning minstens te doen beantwoorden aan de normen, vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Volgende werkzaamheden komen in aanmerking, telkens maximaal voor het ernaast vermelde bedrag, exclusief btw:

  • Elektriciteit tot 2.500 euro
  • Centrale verwarming tot 1.500 euro
  • Sanitair tot 1.000 euro 

De som van de facturen van de uitgevoerde werken bedraagt minimum 200 euro (excl. btw)

Voorwaarden

  • De aanvrager moet eigenaar van de woning zijn
  • De woning mag de enige woning in eigendom zijn
  • De woning is minstens 25 jaar oud
  • De woning voldoet niet aan de normen, vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van de Vlaamse Wooncode

Meebrengen

Voor de werkzaamheden:

Eigendomsbewijs van de woning en bewijs van enige eigendom
Kopie van uw identiteitskaart
Foto's van de kamers in de woning die niet aan de voorwaarden voldoen en/of bewijzen waaruit blijkt dat de elektrische installatie of cv installatie niet aan de voorwaarden voldoet

Na de werkzaamheden:

Kopie van de facturen
Foto's van de uitgevoerde werken
Keuringsattesten van de vernieuwde installaties

Bedrag

De premie bedraagt 30 % van de gemaakte kosten (excl. btw), met een maximum van 1000 euro.