Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Wat is een tweede verblijf

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de Stad Hoogstraten of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend

Aangifte van een tweede verblijf

Wanneer u een tweede verblijf heeft in Hoogstraten kan u dit aangeven via de Front Office van het stadhuis. Wanneer uw woning effectief een tweede verblijf is of als tweede verblijf gebruikt wordt zal deze niet op de leegstandslijst komen. De woning zal wel worden gecontroleerd op leegstand, daar er geen domiciliëring is in de woning. Er kan ook een mail gestuurd worden naar wonen@hoogstraten.be

Op basis van de leegstandslijst kan er ook informatie bekomen worden betreffende de aangifte voor een tweede verblijf en via aanmeldingen bij Diftar kan er gezien worden of er een aanmelding is wanneer er geen domiciliëring is in de woning. Voor woningen in Hoogstraten waar een tweede verblijf is wordt jaarlijks 500,00 euro heffing aangerekend en dit vanaf 2020. De heffing wordt niet jaarlijks geïndexeerd en is lager dan de heffing voor leegstand.

Aangifte tweede verblijf