Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Via dit formulier kan je jouw tweede verblijf aangeven voor de berekening van de gemeentebelasting. Door het versturen van dit formulier verklaar je dat deze aangifte volledig en juist is. 

Gelieve deze aangifte in te vullen en ondertekend terug te zenden aan stadsbestuur Hoogstraten t.a.v. dienst wonen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten of aan te geven via onderstaand webformulier. Bij ontbreken van de aangifte binnen de gestelde termijn, of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de aanslag ambtshalve gevestigd worden. Ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 50% van de verschuldigde belasting.

Belastingplichtige
Tweede verblijf
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.