Inname openbaar domein bij verhuis

Het gemeentebestuur stelt parkeerverbodsborden ter beschikking voor particulieren die gedurende 1 dag een parkeerplaats wensen vrij te houden bij voorbeeld bij een verhuis. Deze regeling geldt niet voor signalisatie geplaatst door aannemers – zij dienen zelf in te staan voor de borden nodig in het kader van hun activiteiten.

Een parkeerverbod dient geplaatst 24 uur voor de inname. De aanvrager kan de parkeerverbodsborden afhalen in de gemeentelijke werkplaats (Industrieweg 2, 2320 Hoogstraten), de dag voordat de activiteiten plaatsvinden. Is deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan dienen de borden eerder afgehaald te worden, rekening houdend met de openingsuren van de werkplaats (ma-do 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur, vr 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 14.30 uur)

De aanvrager dient de borden terug te brengen op de eerste werkdag, volgend op de verhuis of op de afgesproken dag. De aanvrager draagt de volledige verantwoordelijkheid van de uitgeleende materialen, en dit zowel bij verlies als bij beschadiging.