Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Homiva staat voor HOogstraatse MInder VAliden. Het OCMW beschikt over 7 aangepaste appartementen voor maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen.

Voorwaarden:

  • U moet sinds twee jaar voor de aanvraag onafgebroken in Hoogstraten wonen of 15 jaren van de 30 jaren voor de aanvraag in Hoogstraten gewoond hebben.
  • U moet beschikken over een invaliditeitsattest waaruit blijkt dat u voor 66% invalide bent.
  • U moet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen. Dit wordt beoordeeld door uw huisarts.
  • U moet minstens 25 jaar zijn en maximum 70 jaar zijn op het moment van de aanvraag.