Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De stad verkoopt een heel aantal bouwgronden op verschillende locaties. Ben je geïnteresseerd? Hieronder geven we een overzicht van de voorwaarden, voorrangsregels en de mogelijke bouwgronden die je kan kopen. 

Voorwaarden en voorrangsregels

Voor de toewijzing van de bouwgronden houden we rekening met een aantal voorwaarden en voorrangsregels.

Om in aanmerking te komen, moet je als kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimum 20 jaar en maximum 45 jaar oud zijn in het jaar van de loting.
  • Geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom noch als vruchtgebruiker, noch van enig ander zakelijk recht op een ander bouwterrein dat hem of haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen.

Bij de toewijzing worden de volgende voorrangsregels in dalend belang in acht genomen:

  • Je bent inwoner van Hoogstraten of gewezen inwoner van Hoogstraten en je bewijst dat je gedurende de laatste 15 jaar een periode van 12 jaar in Hoogstraten gewoond hebt.
  • Je bent inwoner van Hoogstraten of gewezen inwoner van Hoogstraten en je bewijst minder dan 12 jaar in Hoogstraten gewoond te hebben.
  • Je bent niet-inwoner van Hoogstraten.

Voor elk van deze categorieën worden telkens 60% van de bouwgronden toegewezen aan gezinnen met kinderen en 40% aan gezinnen zonder kinderen.

Overzicht bouwgronden