Bronbemaling bij bouwkundige werken

Wat is een bronbemaling?

Een bronbemaling is het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand op de bouwwerf zodat ondergrondse constructies ‘in den droge’ kunnen gebouwd worden. Dit gebeurt door middel van een pomp die het grondwater wegzuigt uit verschillende putten.

Dit grondwater moet vervolgens afgevoerd worden. Gezien de droogte van de afgelopen jaren is het belangrijk om voorzichtig om te springen met bronbemalingen.

Heb ik een vergunning nodig?

Alle bronbemalingen zijn - ongeacht hoelang ze duren of hoe groot het debiet is - minstens meldingsplichtig. Afhankelijk van de grondwaterverlaging en het op te pompen debiet zijn sommige bemalingen zijn zelfs omgevingsvergunningsplichtig. 

Naar top