Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Met de elektronische identiteitskaart kan u een document digitaal ondertekenen en op afstand bewijzen dat u wel degelijk de persoon bent die u beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes naar de burger. Indien u de PIN-code niet meer kent en niet meer in het bezit bent van dit document kan u een nieuwe code aanvragen via de dienst burgerzaken.

De aanvraag voor een nieuwe code kan nu ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. Let wel op deze heraanvraag wordt nooit naar u persoonlijk opgestuurd. Dit komt steeds terecht bij de dienst burgerzaken.

Kostprijs voor het aanvragen van nieuwe codes bedraagt 5 euro.