Conformiteitsattest

Als je een woning (een zelfstandige woning, een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de stad Hoogstraten een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de woning aan de woningnormen voldoet.

In Hoogstraten is het conformiteitsattest bij nieuwe verhuringen gefaseerd verplicht:

  • Sinds 1 januari 2022: voor alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen van woningen met kadastraal bouwjaar 1970 of vroeger.
  • Sinds 1 januari 2024: voor alle nieuwe verhuringen, te huur of ter beschikkingstellingen van woningen met kadastraal bouwjaar 2000 of vroeger.

Met het conformiteitsattest kan je aan (potentiĆ«le) huurders  aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en dat ze voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Je kan een conformiteitsattest aanvragen:

  • Voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is.
  • Voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

  • De woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico.
  • Er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden.
  • De Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld.
  • Er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Je kan het attest aanvragen bij de dienst wonen. Onderaan deze pagina vind je het aanvraagformulier, deze bezorg je ingevuld terug per post of via wonen@hoogstraten.be.
Je kan ook het digitale aanvraag formulier gebruiken. 

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor de behandeling per woonstcontrole voor het verkrijgen van een conformiteitsattest vast op:

  • 62.50 euro voor een zelfstandige woning
  • 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van  1.250 euro per gebouw

GAS-boete

Wanneer je na contact met onze dienst het toch nalaat om een conformiteitsattest aan te vragen bij een nieuwe verhuring kan er een GAS-boete van 300 euro per jaar worden opgelegd. 

Als verhuurder heb je enkel toegang tot je huurwoning als de huurder hier mee instemt. Ook woningonderzoekers mogen enkel een woningonderzoek uitvoeren als de huurder hier ter plekke zijn akkoord toe geeft. Als een huurder zelf niet aanwezig kan zijn op het moment van het woningonderzoek kan deze huurder wel via een volmacht toestemming geven aan de verhuurder om toegang te verschaffen en aanwezig te zijn bij het onderzoek. Het onderzoek zal enkel worden uitgevoerd als de verhuurder op het moment van het onderzoek aanwezig is en een correct ingevulde en door de huurder getekende volmacht kan voorleggen. Onderaan deze pagina vind je het volmachtformulier. 

Hieronder vind je de woningscan checklist om alvast de belangrijkste zaken na te gaan.

Woningscan in 123 - checklist.pdf187,8 Kb(pdf)

Deze checklist is een weergave van de meest voorkomende zaken die mogelijk niet in orde zijn in huurwoningen. De Vlaamse codex wonen is echter veel uitgebreider waardoor er nog steeds andere gebreken tijdens een onderzoek aan het licht kunnen komen. Maar zo heb je al een eerste indicatie van wat er gecontroleerd wordt en kan je een aantal zaken misschien al op punt stellen voor het huisbezoek.

Naar top