Evenementen

Info & richtlijnen

Er is een onderscheid tussen feesten met een privaat karakter en publieke georganiseerde evenementen.
Wat zijn nu die regels? We brengen dit even samen voor feesten en evenementen die plaatsvinden tussen 1 september en 30 september 2020.

Feesten en Evenementen

Algemene regels

 • Handen wassen en ontsmetten
 • Geen kussen, knuffels, handen geven aan mensen buiten je gezinsbubbel
 • Zoveel mogelijk activiteiten buiten
 • Wees extra voorzichtig met risicopatiënten
 • Draag een mondmasker als je geen 1,5 meter afstand kan houden
 • Hou 1,5 meter afstand, behalve
  • in je eigen sociale gezinsbubbel
  • kinderen tot 12 jaar onder elkaar

Privé-bijeenkomsten = gezinsbubbel

Gezinsbubbel: alle personen die tot het gezin behoren + 5 dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal.

Voor alle privéfeesten geldt de gezinsbubbel, ongeacht of die bij je thuis of in een feestzaal plaatsvinden. Bijvoorbeeld: verjaardagsfeest, communiefeest, familiefeest, pensioenfeest, huwelijksfeest...

Op koffietafels mogen max. 50 personen aanwezig zijn, met naleving van alle horecamaatregelen.

Eenmalige evenementen

(geen reguliere werking)

Daaronder vallen evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor publiek en wedstrijden.

Wanneer een vergunning of melding nodig is, vindt u hier.

 • Max. 200 toeschouwers binnen en max. 400 toeschouwers buiten.
 • Mond- en neusbescherming is verplicht.
 • 1,5m social distance respecteren. De veiligheidsafstand tussen alle bezoekers moet gegarandeerd zijn
 • Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur 's nachts en zes uur ’s morgens.
 • Vul het covid event risk model (link naar website) in, dan weet je of je evenement voldoet aan de maatregelen (voeg het CERM-rapport toe aan je aanvraag).
 • Voor evenementen met eetgelegenheden zijn de horecamaatregelen van toepassing.
 • Vergunning aanvragen via het evenementenloket
  • aanvraagformulier (via mail of digitaal)
  • CERM-rapport
  • hou rekening met de verwerkingstermijn (nazicht voorwaarden, advies politie en brandweer, administratieve verwerking, goedkeuring college burgemeester en schepen)
  • voor de categorie A en B-evenementen vragen we een draaiboek te bezorgen van jouw evenement om de veiligheid van u en de bezoekers te garanderen.
   • Om na te gaan onder welke categorie uw evenement valt, kan u dit schema raadplegen
   • via www.ikorganiseer.be vindt u een voorbeeld van een draaiboek terug om uw evenement coronaproof te organiseren)
 • Melding indienen via het evenementenloket
  • meldingsformulier
  • CERM-rapport
  • hou rekening met de verwerkingstermijn (nazicht voorwaarden, advies politie en brandweer, administratieve verwerking, goedkeuring college burgemeester en schepen)

Horecamaatregelen:

 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • Een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • Het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht;
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
 • De contactgegevens van één klant per tafel moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard worden gedurende 14 kalenderdagen. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19 en moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen. De klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang bij aankomst geweigerd.
 • Het personeel van de professionele traiteur/catering wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden.

Sportevenementen -en wedstrijden

Sportevenementen en sportwedstrijden kan je organiseren als je voldoet aan het veiligheidsprotocol voor sportevenementen of het protocol voor sportinfrastructuurbeheerders.

Dit vind je terug bij Sport Vlaanderen.

We adviseren om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, is het nodig om voldoende afstand te bewaren.

De Vlaamse sportsector adviseert ook om geen risico's te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder publiek.

Publiek mag, tot een maximum van 200 personen binnen en 400 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.