Sport

Info & richtlijnen

Tot en met 15 januari 2021 gelden volgende maatregelen voor sport:

Opgelet ... vanaf 1 januari 2021 verschuiven de leeftijdsgrenzen voor de bepaling tot 13 jaar, dan wordt dit 2009 of later en voor vanaf 13 jaar wordt dan 2008 of vroeger ...

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve
  - voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen
        * indoor en outdoor sporten en sportwedstrijden tussen groepen houden. 
        * op sportkamp met groepen tot 50 personen (inclusief begeleiders) en mits toelating lokale bestuur en zonder overnachting
  - voor personen vanaf 13 jaar (geboortejaar 2007 of vroeger) indien ze zich houden aan strikte voorwaarden
        * outdoor sportlessen en outdoor trainingen en sporttrainingen in het zwembad zijn toegestaan met maximum 4 personen (inclusief trainer of lesgever) en met het steeds behouden van 1,5m afstand
        * andere indoor sportlessen of trainingen dan in het zwembad zijn niet toegelaten behalve voor de lessen LO in het leerplichtonderwijs
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  - met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  - of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m
  - met een privé trainer met maximum 3 klanten en 1,5m afstand
 • Zwembaden mogen terug open vanaf 1 december. 
 • Fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of bij LO-lessen en in de zwembaden
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Meer info en antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website van Sport Vlaanderen.

Specifiek voor Hoogstraten vinden sportverenigingen gedetailleerde informatie via deze link.