Kinderopvang

Info & richtlijnen

 De opvangvoorzieningen voor baby's en peuters zijn open. We vragen wel om volgende aanbevelingen op te volgen:

  • Iedereen die niet in de kinderopvang moet zijn, vermijdt best de kinderopvang: laat enkel één van de ouders toe de voorziening te betreden, of vraag om aan de deur te wachten waarbij een medewerker / de onthaalouder het kind zelf tot aan de deur brengt.
  • Vraag ouders om alternatieven te voorzien voor het brengen en halen van de kinderen door grootouders (zeker als het om 65-plussers gaat).
  • Vermijd alle activiteiten waarbij de kinderen of medewerkers in contact komen met externen (uitstappen, bijeenkomsten, enz.).
  • Vraag ouders expliciet om kinderen die ziektesymptomen vertonen (verhoogde temperatuur, hoest, snot, …), thuis te houden. Indien u bij kinderen in de opvang duidelijke ziektesymptomen opmerkt, contacteer dan de ouders en vraag hen hun kind zo spoedig mogelijk op te halen.
  • Respecteer de globale maatregelen m.b.t. hygiëne (regelmatig handen wassen, elkaar geen hand geven, gebruik van papieren zakdoekjes, enz.).

 

Heb je vragen over de kinderopvang in Hoogstraten tijdens de coronacrisis?
Mail naar jeugd@hoogstraten.be
Of bel naar 03 340 19 11 

Richtlijnen opvang door Vlaamse overheid - Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid