Grensverkeer

Info & richtlijnen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot en met 18 april 2021.

Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

  • Dwingende gezinsredenen: ​gezinshereniging; bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).
  • Humanitaire redenen: ​verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling; bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon; bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
  • Studieredenen: reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen; onderzoekers met een gastovereenkomst.
  • ​Inwoners van grensregio’s: verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn. 
  • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit.
  • Zorg voor dieren. 
  • Verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren). 
  • Dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig. 
  • Verpaatsingen vanwege een verhuizing. 

Plan je binnenkort een essentiële reis naar het buitenland? Informeer je dan vooraf goed naar de richtlijnen die ter plaatse gelden. Alle reisadviezen per land kan je terugvinden op de website van Buitenlandse Zaken.  Iedereen die van een reis terugkeert, of dat nu uit een risicogebied is of niet, zal 48 uur voor aankomst verplicht een formulier moeten invullen op het internet. De manier waarop je terugkomt (met de trein, de auto of het vliegtuig) zal daarbij geen verschil maken. Dit formulier kan je invullen op de website van Buitenlandse Zaken.