Scholen

Info & richtlijnen

Scholen krijgen de kans om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Scholen bepalen echter zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Onderwijs Vlaanderen heeft voor de heropstart van het basis-, secundair en buitengewoononderwijs de volgende timing opgesteld:

  • Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten, zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
  • Alle leerlingen lager onderwijs kunnen vanaf 5 juni voltijds herstarten, zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
  • Alle leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.
  • Alle leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar secundair worden minstens 1 dag uitgenodigd op school om het schooljaar samen af te ronden. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.
  • Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Aangezien de scholen zelf zullen bepalen onder welke vorm zij heropstarten, raden wij aan rechtstreeks contact op te nemen met de lokale school van je zoon of dochter voor verdere info.
Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je ook info terug vinden over de richtlijnen en maatregelen.