Woonzorgcentrum

Info & richtlijnen

Vanaf heden kan je als kennis of familielid een afspraak maken met een bewoner van het woonzorgcentrum.
Het stadsbestuur wil absolute prioriteit geven aan de gezondheid van de bewoners en medewerkers, daarom is er goed nagedacht over een nieuwe regeling om veilig bezoek van één persoon te organiseren. Wil je graag een familielid bezoeken? Contacteer dan het onthaal van het woonzorgcentrum. Zij helpen je graag verder om een afspraak te maken. 

Digitaal contact
In de mate van het mogelijke wordt aan familie en vrienden aangeraden om via telefoon en computer contact op te nemen met de bewoners van het WZC. De collega’s van het paramedisch team zullen dit via Skype organiseren. 

Een overzicht van de afspraken:
De onthaalbalie is gesloten.
De medewerkers zijn wel bereikbaar via telefoon en mail (dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur. Op vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.30 uur).
tel:  03 340 16 00
mail: onthaal.stedeakkers@hoogstraten.be

Brengen en ophalen van was en attenties
We organiseren wekelijks twee momenten waarop spullen kunnen gebracht en gehaald worden, namelijk op zaterdag en woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit gebeurt in een afgeschermde tent bij de ingang van het onthaal onder toezicht. Als deze momenten niet passen voor je, dan kan je bellen of mailen met het onthaal om een andere afspraak te maken. Je mag steeds ook bovenaan de trap van het onthaal spullen achterlaten in de dozen.

Attenties 

  • Was je handen vooraleer je de attentie verpakt in een propere tas/doos
  • Zet op de verpakking duidelijk de naam en kamernummer
  • Bezorg enkel niet-bederfbare producten en droge voeding
  • Kaarten, tekeningen en brieven legt u in de daarvoor bestemde doos bovenaan de trap van het onthaal

Was
De vuile was wordt elke zaterdag verzameld en kan opgehaald worden op:
zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur
woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur
De propere was bezorg je bij voorkeur in een propere plastic zak met duidelijke vermelding van naam en kamernummer. Deze kan je eveneens bezorgen op:
zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur
woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur

Vragen?
Hebt u hulp nodig bij het contacteren van uw familielid in het woonzorgcentrum? Contacteer de coördinator van de paramedische dienst: an.aerts@hoogstraten.be
Voor niet-dringende praktische of medische vragen:
Tel. 03 340 16 00 (dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur op vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur)
Mail:
BLOK A: verpleegdeska@hoogstraten.be
BLOK B: verpleegdeskb@hoogstraten.be
BLOK C: verpleegdeskc@hoogstraten.be
BLOK D: verpleegdeskd@hoogstraten.be

Bij vragen of opmerkingen hierover kan je terecht bij de directeur van het woonzorgcentrum, Els Timmermans (els.timmermans@hoogstraten.be of 03 340 16 05) en de hoofdverpleegkundigen:
Ilse Van der Flaas - Ilse.VanderFlaas@hoogstraten.be - 03 340 16 32 Hoofdverpleegkundige Blok A
Karine Joosen - Karine.Joosen@hoogstraten.be - 03 340 16 33 Hoofdverpleegkundige Blok B
Kris Jespers - Kris.Jespers@hoogstraten.be - 03 340 16 34 Hoofdverpleegkundige Blok C
Steffy Martens - Steffy.Martens@hoogstraten.be - 03 340 16 35 Hoofdverpleegkundige Blok D