Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Uw straat of buurt in de kijker
voorbeeld bebloemingswedstrijd

Het stadsbestuur biedt een nieuwe vorm van ondersteuning van buurtactiviteiten. Als u met uw straat, wijk of buurt een crea-wedstrijd organiseert, kan u hiervoor onder meer gratis prijzen krijgen.

Hiermee zorgt u voor verfraaiing van uw buurt, waar het aangenaam wonen is. U leert mogelijk ook andere buurtbewoners - en hun creatieve talenten - kennen. En de creaties zijn tevens een perfecte aanleiding om een praatje te maken met uw geburen.

U kan als straat, buurt of wijk jaarlijks deze ondersteuning vragen. Dit staat los van de subsidies voor buurtfeesten. U kan daarnaast dus ook nog jaarlijks een buurtfeestsubsidie aanvragen.

Steek met enkele buurtbewoners de koppen bij elkaar, en bedenk een leuke wedstrijd.
Daag uw buren uit om creatief aan de slag te gaan en iets te maken om uw straat of buurt positief in de kijker te zetten, bv.  
• de mooiste stoel, 
• een fotowedstrijd met als onderwerp de eigen straat of buurt, 
• een bloemenfestijn of bebloemingswedstrijd. 
Daarbij kan er in verschillende leeftijden worden gewerkt, bv. kinderen en volwassenen, en/of in rubrieken worden gewerkt, bv. de mooiste, de creatiefste, de grappigste, …
Als organisator mag u deze leeftijdsgroepen en rubrieken zelf kiezen.  
Maak ook afspraken over het toonmoment, de wijze van jurering en de prijsuitreiking.

Dien minstens één maand voor de wedstrijd de aanvraag in.
U ontvangt binnen 14 dagen antwoord of jullie activiteit in aanmerking komt.

Nodig alle buurtbewoners uit om mee te doen. Bezorg hen een brief met de nodige informatie over de wedstrijd. U kan deze brief gratis laten drukken bij het Stadsbestuur. 
Indien gewenst kan de dienst samenleving u helpen bij de opmaak van deze brief.
Vraag daarbij dat men zich ten laatste één week voordien inschrijft. Er moeten minimum 8 bewoners van 8 verschillende adressen deelnemen aan de wedstrijd. 

Tijdens een gezamenlijk toonmoment laten de deelnemers hun werk zien aan het publiek. 
Dit toonmoment moet vooraf worden aangekondigd en toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners. Het mag ook ruimer worden bekend gemaakt, maar dat is geen verplichting.
Dit toonmoment duurt minstens twee dagdelen en maximum één week. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te jureren en de winnaars te kiezen, bv. 
• Alle bewoners mogen punten geven op alle deelnemende stukken, behalve op een eigen werk of dat van een huisgenoot. 
• Alle bewoners mogen één stem per leeftijdsgroep of rubriek uitbrengen, behalve op een eigen werk of dat van een huisgenoot. 
• Er wordt een jury samengesteld waarvoor alle bewoners zich vooraf kandidaat mogen stellen.
U mag deze werkwijze zelf bepalen, maar ze moet wel vooraf worden bekend gemaakt. Dit kan best samen met de aankondiging van het toonmoment en de prijsuitreiking. 

De prijsuitreiking dient plaats te vinden op een gezamenlijk ontmoetingsmoment voor de buurtbewoners, bv. op het einde van het toonmoment. 
Het is niet verplicht hier verdere feestelijkheden aan te koppelen.
Ten laatste 3 dagen voor de prijsuitreiking kan u de prijzen afhalen op de balie vrije tijd - dienst toerisme van Hoogstraten.

Binnen één maand na afloop van de activiteit bezorgt u volgende bewijzen aan het stadsbestuur: 
• de namen en adressen van alle deelnemers,
• de namen van de winnaars,
• foto’s van de winnende werken, tuinen, ...
Indien achteraf geen bewijzen worden ingediend, worden de prijzen teruggevorderd of wordt de waarde hiervan afgehouden bij de berekening en uitkering van een volgende buurtfeestsubsidie.

Voorwaarden

  • De wedstrijd moet plaatsvinden in de periode van mei tot en met september.
  • Alle bewoners van de straat, buurt of wijk dienen een uitnodiging te krijgen voor de wedstrijd, het toonmoment en de prijsuitreiking.
  • Er moeten minimum 8 bewoners van 8 verschillende adressen deelnemen aan de wedstrijd.  Werk daarom met inschrijvingen. 
  • Activiteiten die het buurt- of wijkniveau overstijgen en openstaan voor een ruimer publiek, of met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter zijn uitgesloten. 

Welke steun krijgt u vanuit de gemeente?

  • Gratis druk van de brieven en evt. affiches door de stedelijke drukkerij.
  • Voor de winnaars van de wedstrijd worden er prijzen voorzien: één prijs per leeftijdsgroep of rubriek, met een maximum van vier prijzen in totaal. Indien de wedstrijd enkel voor kinderen of volwassenen wordt ingericht, worden er maximum drie prijzen gegeven.
    • voor de volwassenen gaat het om een geschenkbox met streekproducten en lekkernijen ter waarde van 30 euro,
    • de kinderen krijgen cadeaubonnen ter waarde van 25 euro.