Een kijkje in de bloemetjesklas tijdens de eerste schoolweken!

De eerste schoolweken in de klas bij juf. Kathleen en juf. Ann!