In de kijker ...

'beestige' foto

Tijdens het schooljaar organiseren we ook klasdoorbrekende activiteiten. Zo kan een lagere klas dan samenwerken met een hogere klas of klassen van de kleuterschool met klassen van de lagere school. Jaarlijks hebben vele klassen ook een samenwerking met IKO (Instituut voor Kreatieve Opvoeding) !

Dit kan o.a. tijdens muzische vorming, tijdens leesbevorderende activiteiten, tijdens sportdagen, met feesten zoals carnaval, sinterklaas en elk schooljaar werken we met heel de school rond een jaarthema. 

De voorbije jaarthema's: een jaar om in te kaderen (nadruk op muzische vorming), Terra (nadruk op milieu, verkeer,...), een beestig schooljaar (zelfgekozen thema door de leerlingen rond dieren),... 

Extra informatie over onze KiVa-werking vindt u uiteraard  onder Zorg - Anti-pestbeleid - KiVa op onze school.

Sowieso beschikken wij over :

1. De KiVa-brievenbus

De bedoeling is dat deze brievenbus gebruikt wordt wanneer er geen oplossing is gevonden bij de 2 stappen:

1) zelf stop zeggen en/of een oplossing zoeken (goedmaakhoekje)
2) hulp vragen aan de juf of meester.

Voor kinderen van L1, L2 en L3 dan : Zij kunnen in de KiVa-brievenbus een voorgedrukt kaartje posten waarop hun naam en klas.

Voor kinderen van L4, L5 en L6 :  Zij kunnen er een eigenhandiggeschreven briefje posten, voorzien van naam en klas uiteraard.

2. Kiko en Flo

De grote versie in hout staat in de inkomhal en wordt gebruikt bij de KiVa-activiteiten.

Er zijn ook handpoppen die worden gebruikt in voornamelijk de lagere klassen.

3. ’t Rustpuntje

Dit prieeltje is een rustige plek op de speelplaats. Er staan 15 krukjes in. Zijn deze krukjes bezet, dan mag er niemand meer bij.

4. Speelplaatsafspraken

Belangrijke afspraken zijn visueel gemaakt.

De leerkrachten en toezichters op de speelplaats volgen hetzelfde ‘protocol’ bij conflicten. Zij dragen fluohesjes en een lint met daaraan een rode en een groene kaart.

Op de rode kaart staan 3 belangrijke basisregels vermeld.

En op de groene kaart staan enkele vragen.

5. Sociale vaardigheidstraining

    Klasniveau:  Voor de lagere school starten we maandelijks, in elke klas vanuit het aanbod in het lessenpakket ‘Onze klas, ons team’ . 

    Schoolniveau:  Er is een krachtig KiVa-kernteam op school. 

6. Ouderbetrokkenheid

Met onze ouders delen we gepaste info via het ouderplatform en de website.

Zo worden ze ook steeds ingelicht bij pestproblemen of oplossingen.

7. Evaluatie

Twee keer per jaar worden kinderen bevraagd over hun welbevinden, betrokkenheid en competenties. Er volgt feedback tijdens kindgesprekjes.

Op het einde van het schooljaar nemen we deel aan de KiVa-monitor. Zo evalueren we de evolutie van het welbevinden op schoolniveau.

 

Leerlingen van het 6de leerjaar organiseren en begeleiden 1 x per maand spelletjes tijdens de middagpauze. De jongere kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven!

Jaarlijks werken de juffen van de oudste kleuters én van de eerste leerjaren een knap 'overgangsproject' uit om de overstap van KS naar LS aangenaam en vlot te kunnen laten verlopen. Naar de diverse activiteiten wordt steeds uitgekeken.

Het meter-peterschaptraject wordt gestart tijdens dit overgangsproject. De leerlingen van het 5de leerjaar en van de laatste kleuterklas hebben dan een eerste kennismaking.  Als deze kinderen effectief in het 1ste leerjaar zitten, ontfermen de meters en peters die dan in het zesde leerjaar zitten, zich verder over hen.

Om 'u' tegen te zeggen (al zeggen we het zelf) :  ruim, gezellig, voorzien van grasperken, 'bos', een speeltoestel, een doolhof, spelmaterialen, goalen voor L1, L2, L3, L4, L5, L6, ... 

In de kleuterschool is er bijvoorbeeld ook nog een grote overdekte speelhal vanwaaruit toegang tot alle kleuterklassen.

In de lagere school beschikken we ook over ’t Rustpuntje, in de vorm van een prieeltje.  Dit is een rustige plek op de kleine speelplaats, waarin 15 krukjes staan. Zijn deze krukjes bezet, dan mag er niemand meer bij.

Elk schooljaar,

voor L4 : 3 dagen boerderijklassen

voor L5 : 5 dagen sportklassen

voor L6 : 5 dagen zeeklassen

 

We bieden dit aan als school omdat we :

- onze lln. buiten de klas- en schoolmuren actief willen laten leren en zo hun blik op de wereld kunnen verruimen

- hen op verschillende domeinen heel wat willen laten ervaren, zien, voelen en proeven op het terrein zelf

- hun sociale vaardigheden willen trainen: samenleven met andere kinderen vraagt van iedereen een aanpassing van gedrag

- aan beleefdheid, etiquette, zelfredzaamheid/zelfstandigheid willen werken

- bewegen (in de buitenlucht) belangrijk vinden

 

 Deze activiteiten zijn onvergetelijk, leerrijk, leuk en ook wel vermoeiend !

We willen het leesplezier op verschillende manieren bevorderen. Het 2e, 3e en 4e leerjaar brengen om beurt een bezoek aan de bib.

Samen met vrijwillige lees(groot)ouders organiseren we niveaulezen. 

In de loop van het jaar gaan de kinderen van het 2e en 5e leerjaar tandemlezen. De oudste kinderen oefenen hun leestechniek, expressief lezen, sociale vaardigheden,... terwijl de jongste kinderen geholpen worden bij leestechnische vaardigheden. Ook het 3e en 6e leerjaar lezen op deze manier samen. 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken we 3 schooljaren samen met het IKO rond het Kunstkuur project. We gaan aan de slag met de boeken 'Geluk voor kinderen'. Aan de hand van geluksvogels leren de kinderen wat we nodig hebben om gelukkig te zijn/worden. 

Elk schooljaar zullen andere klassen wekelijks naar het IKO gaan om creatief aan de slag te gaan onder leiding van Chris Verbist.