Levensbeschouwing

 

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. 
Tijdens de schoolloopbaan mag deze keuze nog wijzigen. U dient dan voor 30 juni van het lopende schooljaar een wijziging door te geven voor het volgende schooljaar. U neemt hiervoor contact op met de directie. 
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen.