Inschrijven

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u stelt in De Meerpaal-Kiekeboe en heten u en uw kind van harte welkom. Ons schoolteam staat klaar om alle kinderen uit te dagen, hun kwaliteiten en talenten zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Welbevinden staat hierbij centraal. Leren met én van elkaar in een fijne groep! In De Meerpaal-Kiekeboe is er zorg en aandacht voor elk kind.

In januari worden alle nieuwe kleuters, die in de loop van het daaropvolgende schooljaar kunnen starten, uitgenodigd voor een infoavond die plaatsvindt in februari of in maart. Deze uitnodiging ontvangt u van het stadsbestuur, ons schoolbestuur.

Tijdens deze avond is er een rondleiding in onze school, krijgt u uitleg over de werking van de school en van de instapklas en kan u kennismaken met de juffen van onze instapklassen. Er wordt ook uitgelegd hoe de inschrijvingen verlopen.

Enkele weken voor de nieuwe kleuter effectief start, is er nog een onthaalmomentje in de school. Hij/zij kan dan even meespelen in de klas en kennismaken met de juf en met de klasgenootjes. Voor dit onthaalmoment ontvangt u een uitnodiging vanuit de school.

Voor alle nieuwe kleuters (die 2,5 zijn) zijn er 2 vaste inschrijfmomenten:

 • op de eerste schooldag van maart worden broers en zussen en kinderen van personeel ingeschreven
 • op de eerste dag na de paasvakantie starten om 16.00u de vrije inschrijvingen.

Naast deze 2 vaste momenten zijn, zowel voor nieuwe kleuters als oudere kinderen, inschrijvingen steeds mogelijk:

 • op schooldagen tussen 08.45u en 15.30u 
 • tijdens de vakantie vanaf midden augustus van 10.00u tot 12.00u 
 • na telefonische afspraak met de directeur. 

Indien u wenst in te schrijven, kan u via onderstaande link alvast een voorinschrijving doen. 

Inschrijving kleuterschool.

Inschrijving lagere school. 

De definitieve inschrijving gebeurt later aan de hand van de identiteitskaart (Kids-ID). 

U ondertekent:

 • een schriftelijke verklaring waarin U bevestigt dat uw kind niet in een andere school is ingeschreven
 • ter kennisname van en voor akkoord met het pedagogisch project, alle afspraken omschreven in de infobrochure en het schoolreglement
 • een formulier i.v.m. de godsdienstkeuze
 • een formulier met informatie over de taal die uw kind spreekt en het opleidingsniveau van de moeder
 • een toestemmingsformulier i.v.m. gegevensbescherming (leerlinggegevens, foto’s, …); de hierop gemaakte keuzes kan u nadien steeds wijzigen door contact op te nemen met het secretariaat.

Indien uw kind al school liep in een andere school, gelieve dan het laatste rapport mee te brengen.

Indien uw kind op het moment van inschrijven een ‘verslag buitengewoon onderwijs’ heeft, wordt uw kind ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. De school heeft dan de tijd om met alle betrokken partijen te bekijken of ze aan de zorgvraag van uw kind kan voldoen. 

MA      08.45u – 12.00u en 13.10u – 15.30u 

DI        08.45u – 12.00u en 13.10u – 15.30u 

WO     08.45u – 12.00u

DO      08.45u – 12.00u en 13.10u – 15.30u 

VR       08.45u – 12.00u en 13.10u – 15.30u 
 

 • ’s Morgens is er toezicht door de leerkrachten vanaf 08.30u.
 • Er is voor- en naschoolse opvang mogelijk. Informatie hierover vindt u hier.

De toegang tot het kleuter- en lager onderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.

Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar moet daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur.

Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar krijgt u een maximale kostenlijst.

Meer info hierover vindt u hier onder BIJDRAGEREGELING.

Uw kind naar de kleuterschool laten gaan, is belangrijk.
De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kleuters en stimuleren hun spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
De kleuters krijgen vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op de, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden.
Probeer uw kleuter met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft deze zich ook niet steeds opnieuw aan te passen aan het ritme, aan de afspraken en aan de klasgenootjes.