Inschrijven

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u stelt in De Meerpaal-Kiekeboe en wij heten u en uw kind van harte welkom. 

Ons schoolteam staat klaar om alle kinderen uit te dagen, om hun kwaliteiten en talenten zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Welbevinden staat hierbij centraal.

Leren met én van elkaar in een fijne groep! 

In De Meerpaal-Kiekeboe is er zorg en aandacht voor elk kind.

In januari worden alle nieuwe kleuters, die in de loop van het daaropvolgende schooljaar kunnen starten, uitgenodigd voor een infoavond. Deze infoavond vindt plaats op maandag 23 januari 2023. De uitnodiging ontvangt u van het stadsbestuur, dat is ons schoolbestuur.

Tijdens deze avond is er

-een rondleiding in onze school,

-u krijgt uitleg over de werking van de school en van de instapklas en

- u kan kennismaken met de juffen van onze instapklassen.

Er wordt ook uitgelegd hoe de inschrijvingen verlopen.

Enkele weken voor de nieuwe kleuter effectief start, is er nog een onthaalmomentje in de school. Hij/zij kan dan even meespelen in de klas en kennismaken met de juf en met de klasgenootjes. Met betrekking tot dit onthaalmoment ontvangt u een uitnodiging vanuit de school.

Voor alle nieuwe kleuters (die 2,5 zijn) werken we vanaf 2023 met een aanmeldsysteem. Je hebt een maand de tijd om aan te geven in welke school je jouw kind zou willen inschrijven. Bij de keuze wordt rekening gehouden met jouw voorkeur en de wandelafstand tot de school. Het maakt niet uit of je in het begin of op het einde van de periode aanmeldt. 

Wie moet aanmelden?

 • Alle kinderen geboren in 2022.
 • Kinderen geboren voor 2022, die nog niet zijn ingeschreven in een school.
 • Kinderen die al een broer of zus op de school van hun keuze hebben of een ouder die werkt op de school. Zij krijgen voorrang, maar moeten wel aanmelden.
 • Kinderen die nu al weten dat ze volgend schooljaar van school veranderen.

Kinderen geboren vanaf /11/2022 kunnen naar school vanaf september 2025. Zij moeten nog niet aanmelden. 

1) Meld je kind aan tussen 27/02/2024 (12u) en 19/03/2024 (12u) via onderstaande link:

AANMELDEN

2) Kies de scholen van jouw voorkeur. Duid minstens 3 scholen aan en zet je favoriete school op nummer 1.

3) Je krijgt ten laatste 19/04/2024 een bericht. Je neemt zelf contact op met de school om in te schrijven. 

4) Je schrijft je kind in tussen 22/04/2024 en 13/05/2024. Maak een afspraak met de school. Doe je dit niet, dan verliest je kind zijn plaats. 

Vanaf 23/5/2024 kan je vrij inschrijven voor het schooljaar 2024-2025. Is je kind nog niet ingeschreven of ben je vergeten aan te melden? Contacteer dan de school van uw keuze voor vrije plaatsen. 

 • op schooldagen tussen 08.40u en 15.20u 
 • tijdens de vakantie vanaf midden augustus van 10.00u tot 12.00u 
 • na telefonische afspraak met de directeur

Indien u na de aanmelding bevestiging hebt gekregen van de toegewezen school, kan u via onderstaande link alvast een voorinschrijving doen. 

Inschrijving kleuterschool.

Inschrijving lagere school. 

De definitieve inschrijving gebeurt later aan de hand van de identiteitskaart (Kids-ID). 

U ondertekent:

 • een schriftelijke verklaring waarin U bevestigt dat uw kind niet in een andere school is ingeschreven
 • ter kennisname van en voor akkoord met het pedagogisch project, alle afspraken omschreven in de infobrochure en het schoolreglement
 • een formulier i.v.m. de godsdienstkeuze (enkel lagere school)
 • een formulier met informatie over de taal die uw kind spreekt en het opleidingsniveau van de moeder
 • een toestemmingsformulier i.v.m. gegevensbescherming (leerlinggegevens, foto’s, …); de hierop gemaakte keuzes kan u nadien steeds wijzigen door contact op te nemen met het secretariaat.

Indien uw kind al school liep in een andere school, gelieve dan het laatste rapport mee te brengen.

Indien uw kind op het moment van inschrijven een ‘verslag buitengewoon onderwijs’ heeft, wordt uw kind ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. De school heeft dan de tijd om met alle betrokken partijen te bekijken of ze aan de zorgvraag van uw kind kan voldoen. 

 

 

MA      08.40u – 12.15u       13.25u – 15.20u

DI        08.40u – 12.15u       13.25u – 15.20u

WO     08.40u – 12.15u                  

DO      08.40u – 12.15u       13.25u – 15.20u

VR      08.40u – 12.15u       13.25u – 15.20u

 • ’s Morgens is er toezicht door de leerkrachten vanaf 08.25u. 
 • In de voormiddag is er speeltijd van 10.20u tot 10.35u.
 • In de namiddag is er speeltijd van 14.55u -15.10u in de kleuterschool, van 14.15u tot 14.30u in de lagere school. 
 • Er is voor- en naschoolse opvang mogelijk. Informatie hierover vindt u hier.

De toegang tot het kleuter- en lager onderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.

Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar moet daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur.

Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar krijgt u een maximale kostenlijst.

Meer info hierover vindt u hier onder BIJDRAGEREGELING.

Uw kind naar de kleuterschool laten gaan, is belangrijk.
De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kleuters en stimuleren hun spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
De kleuters krijgen vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op de, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden.
Probeer uw kleuter met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft deze zich ook niet steeds opnieuw aan te passen aan het ritme, aan de afspraken en aan de klasgenootjes.