Pedagogisch project

grootouderfeest

Onze school is een gemeenteschool. Dat betekent dat de stad Hoogstraten ons schoolbestuur is. Samen met de 3 andere gemeentescholen van Hoogstraten werd ons pedagogisch project opgesteld. Dit zijn de punten waarvoor wij ons, samen met het schoolbestuur, inzetten. Als u uw kind inschrijft in onze school, gaat u akkoord met dit project. 

  • De leerkrachten zetten zich in voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen die aan hen toevertrouwd zijn. De leerstof wordt op een aangename manier aangeboden. 
  • De verstandelijke, lichamelijke, creatieve en sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd. 
  • De leerkrachten geven de kinderen een aantal waarden en vaardigheden mee die noodzakelijk zijn in onze maatschappij en in hun omgang met anderen: zelfredzaamheid, zelfstandigheid, beleefdheid, verdraagzaamheid, eerlijkheid, orde en netheid, zorgzaamheid, plichtsbesef, afspraken nakomen en inzet voor anderen. 
  • De leerkrachten creëren in hun klas een goede leer- en werksfeer waardoor de kinderen optimaal aandacht kunnen geven en actief kunnen werken. 
  • De school stelt zich pluralistisch op. 
  • De kinderen komen graag naar school, voelen er zich goed en veilig. Essentieel zijn welbevinden en betrokkenheid. 
  • De school besteedt extra zorg aan de noden van elk kind, rekening houdend met de mogelijkheden binnen ons basisonderwijs, de draagkracht van de leerkrachten en de voorzieningen binnen de school. 
  • Een goed contact tussen alle betrokkenen bij de opvoeding van de kinderen (leerlingen, ouders, leerkrachten, directeur, CLB-medewerkers, externe begeleiders en schoolbestuur) is een vereiste en wordt gestimuleerd door regelmatige, georganiseerde en tussentijdse overlegmomenten. 
  • Directeur en leerkrachten zetten zich ten volle in en bezinnen zich geregeld op hun leer- en werkmethoden. 
  • Het schoolbestuur zorgt voor de nodige middelen, binnen de budgetten, zodat de vereiste voorzieningen aanwezig zijn om degelijk onderwijs te kunnen geven.