Visie

Visie

In een omgeving waar kinderen zich veilig, goed en welkom voelen, willen wij goed onderwijs geven.

Voor ons houdt dit in dat wij elk kind de nodige aandacht en zorg geven met het oog op een zo breed mogelijke ontwikkeling.

Wij willen oog hebben voor de talenten, de kwaliteiten en de mogelijkheden van de kinderen.

We willen ze veel laten spelen, ontdekken en ervaren -alleen en samen- zodat zij veel leren en zodat zij groeien in zelfstandigheid en vertrouwen, vertrouwen in zichzelf, in anderen, in de wereld om zich heen.

Wij hopen dat kinderen hierdoor gelukkig kunnen zijn, dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn en elkaar aanvaarden.

We willen daarvoor de nodige vaardigheden voordragen en aanleren.