Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. Hij komt bij elkaar om: 

  • advies uit te brengen naar de directeurs en het schoolbestuur toe. 
  • het schoolgebeuren op de voet te volgen. 

Wat bespreekt de schoolraad zoal? 

  • de grote beleidslijnen van de school: o.a. schoolreglement, evaluatiesysteem, rapportering, … 
  • de organisatie van de school: o.a. verdeling van de lestijden, planning van studiereizen, leeruitstappen, … 

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouderraad, de leerkrachten en de lokale gemeenschap van Meer. 
Voor meer informatie kan u terecht bij de directie.