Voor- en naschoolse opvang wordt vanaf 1/9/2021 verzorgd door Ferm

Karel Boomstraat 44
2320 Hoogstraten
T       03 314 68 00