Vlaamse huursubsidie Woonmaatschappij

Inhoud

Als je een bescheiden inkomen hebt en je verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je misschien een tegemoetkoming in de huurprijs krijgen van de Vlaamse overheid, de Vlaamse huursubsidie.

Voorwaarden

Je kan in aanmerking komen als je verhuisd bent:

  • Naar een ingehuurde woning van jouw woonmaatschappij
  • Naar een huurwoning, nadat je dakloos was
  • Van een slechte woning naar een goede en conforme(open definitie) huurwoning op de private huurmarkt
  • Van een onaangepaste huurwoning naar een aangepaste huurwoning op de private huurmarkt

Verhuis je naar een sociale woning die je rechtstreeks huurt van een woonmaatschappij, gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Meer informatie kan je terug vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Berekening van de huursubsidie

De berekening van de huursubsidie gebeurt volgens de formule: 
Huursubsidie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage. 
Hierbij is de referentiehuurprijs gelijk aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk aan 1/55e van je jaarinkomen

In 2024 bedraagt het maximale bedrag van de huursubsidie:

  • 177,76 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 29,63 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
  • 195,54 euro in een aantal gemeenten. Daar komt 32,59 euro per persoon ten laste bij tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

  • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Om ervoor te zorgen dat het agentschap alle personen ten laste in rekening brengt bezorgt je bij jouw aanvraagformulier de volgende attesten:

  • Attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen.
  • Bewijs co-ouderschap of een verklaring omgangsregeling voor kinderen die niet bij jou zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij je verblijven.
  • Attest van een erkende handicap.

Het berekende bedrag wordt toegekend voor een jaar, voor zover je intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. Er zijn geen tussentijdse aanpassingen.

Het bedrag van de huursubsidie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum. 

Aan de hand van de rekenmodule kan je nagaan of je voldoet aan de inkomensvoorwaarde en de maximumhuurprijs en kan je uitrekenen hoeveel je huursubsidie mogelijk zou bedragen.

Naar top