Levensbeschouwing

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. 
Wie van de mogelijkheid gebruik wil maken om de keuze te wijzigen, vraagt in de school een nieuw keuzeformulier en bezorgt het vóór 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur.  De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar.