Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Ouders
  • Personeel
  • Lokale gemeenschap

De belangrijkste rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom geeft de voorzitter bij elke vergadering een stand van zaken.
Strategische keuzes van de school komen hier aan bod.
De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zaken als facultatieve verlofdagen, schoolreglement, aanwending van de lestijden,…worden goedgekeurd door de schoolraad.

Samenstelling van de schoolraad (2019 – 2020)

Leerkrachten:

Inge Vervoort
Renild Voet
Seppe Van Gils (voorzitter)
Denise Van Gestel (directeur)

Ouders:

Stefaan Voet
Vera Verelst
Femke Melis

Lokale gemeenschap:

Guy Aerts
Marc Melis