Definitief onteigeningsbesluit Hoogeind-Meersel

Bekendmaking 29 mei 2024

Krachtens het besluit van 27/05/2024 heeft de gemeenteraad de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen nodig voor de aanleg van fietspaden langs Hoogeind en Meersel.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Iedere belanghebbende kan tegen het definitieve onteigeningsbesluit via beveiligde zending beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dit binnen een termijn van 45 dagen, dewelke ingaat de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit, voor zij aan wie het besluit wordt betekend, of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, voor alle anderen.

Het dossier kan je via onderstaande links inkijken:

Besluit gemeenteraad definitief onteigeningsbesluit Hoogeind-Meersel (27.05.2024).pdf307,1 Kb(pdf)

Besluit schepencollege (02.05.2024).pdf114,7 Kb(pdf)

Verslag openbaar onderzoek onteigening Hoogeind-Meersel (25.04.2024).pdf3,2 Mb(pdf)

Onteigeningspland Hoogeind-Meersel 1.2 (29.11.2023).pdf2,7 Mb(pdf)

Onteigeningsplan Hoogeind-Meersel 2.2 (29.11.2023).pdf2,3 Mb(pdf)

RMC PV van bespreking (18.10.2018).pdf310,1 Kb(pdf)

RMC Advies kwaliteitsadviseur (18.10.2018).pdf332,9 Kb(pdf)

Projectnota 2233033021 (26.09.2018).pdf2 Mb(pdf)

Bijlage 1_2233033020 (26.09.2018).pdf446,5 Kb(pdf)

Bijlage 2a_223303-5004 (26.09.2018).pdf1 Mb(pdf)

Bijlage 2b_232203-5004 (26.09.2018).pdf1,7 Mb(pdf)

Bijlage 2c_223303-5004 (26.09.2018).pdf326,9 Kb(pdf)

Startnota_2233033017 (18.12.2017).pdf8,2 Mb(pdf)

Naar top