Dorpsraden

In elk dorp van Hoogstraten is er een dorpsraad die het gemeentebestuur kan adviseren over alles wat de leefbaarheid van de lokale gemeenschap aanbelangt. De dorpsraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen en individuele burgers. 

In elk dorp nodigt de dorpsraad de inwoners op regelmatige tijdstippen uit voor een openbare vergadering, het DORPSRAADCAFE. Het schepencollege en de dorpsraad geven dan een korte stand van zaken over de prioriteiten van de dorpsraad. Tevens worden een aantal onderwerpen, die voor de leefgemeenschap van belang zijn, verder uitgediept. Het publiek kan vragen stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. De agenda wordt op voorhand door de dorpsraad aan de inwoners van het dorp meegedeeld.

Naar top