Echtscheiding

Inhoud

Een echtscheiding is het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht. 

In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt worden ingedeeld:

  • Door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
  • Op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)

Daarnaast bestaat er ook een beperkte scheiding van tafel en bed

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis 'kracht van gewijsde' (de rechterlijke beslissing kan niet meer in verzet of hoger beroep worden aangevochten) heeft gekregen:

  • Echtscheiding met onderlinge toestemming: een maand na de uitspraak
  • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: een maand na de betekening van het vonnis van de tegenpartij.

De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. 

Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank die het vonnis of arrest uitgesproken heeft binnen de maand nadat het vonnis 'in kracht van gewijsde' is gegaan. De overschrijving zelf gebeurt binnen de maand na het verzoek. 

Naar top