Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Wilt u een occasioneel evenement organiseren? Gelieve dan het reglement even goed door te nemen.
Een occasioneel evenement kan u aanvragen via het digitaal evenementenloket.

Digitaal evenementenloket

Alsook dient u een procedure te volgen om een evenement aan te vragen. Om na te gaan onder welke categorie uw evenement valt, kan u onderstaand schema raadplegen.

Voor private evenementen geldt:

Indien het evenement plaats vindt in een semi-openbaar gebouw (bijv. parochiezaal) zonder milieuvergunning klasse 2 dient dit te worden gemeld bij de dienst evenementen.
Indien er een afwijking op de geluidsnormen nodig is, dient er een vergunning te worden aangevraagd.
Geregistreerde verenigingen en handelaars kunnen voor hun privaat evenement onder bepaalde voorwaarden ook een inname doen van het openbaar domein. Hiervoor dient opnieuw een vergunning aangevraagd te worden volgens de gebruikelijke termijnen.

Voor openbare evenementen geldt:

Indien het evenement plaats vindt in een vaste inrichting zonder afwijking geluidsnormen en verkeerswijziging of inname openbaar domein, dient er enkel een melding te gebeuren.

Voor alle andere evenementen dient er een vergunning te worden aangevraagd.

Zowel melding als vergunning gebeuren via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Voor een parcours of route die door Hoogstraten loopt, kan u een verkorte aanvraagformulier invullen via onderstaande knop "parcours of route".
Niet van toepassing bij evenementen die starten en/of eindigen in Hoogstraten.

Belastingen en retributies

  • Belasting op de inname van het openbaar domein.
  • Belasting op openbare danspartijen en festiviteiten.
  • Retributie op het ter beschikking stellen van elektriciteit op kermissen en openluchtevenementen.
  • Retributies op de materiële dienstverlening.

Uitzonderingen

Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de gemeente, hebt u een toelating nodig.
Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan hebt u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Wijziging wetgeving rond wegwerpbekers

Vanaf 1 januari 2020 is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Alles moet geserveerd worden in herbruikbare bekers. Kiest u er als organisator toch voor om wegwerpbekers aan te bieden, dan moet u deze voor 90% (en vanaf 2022 voor 95%) opnieuw inzamelen. Meer info vindt u op www.ovam.be/faq-wetgeving-cateringmateriaal.