Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
De GECORO geeft adviezen op vraag van het college of de gemeenteraad, als gevolg van een wettelijke procedure (bv. bij de opmaak van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen) of op eigen initiatief.
De GECORO is samengesteld uit deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen...). De gemeenteraad beslist over de samenstelling.
De huidige voorzitter is Gunter Gonnissen.

Naar top