Geluidsnormen

Organiseer je een activiteit waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt? Dan moet je de geluidsnormen volgen die nu gelden:

Basisnorm

Het geluidsniveau is beperkt tot 85 dB(A) LAeq,15min maar je kan toelating krijgen voor een afwijking van deze norm.

Afwijking muzieknorm

Tijdens je evenementenaanvraag vragen we of je versterkte muziek wenst af te spelen en in welk opzicht: is er achtergrondmuziek, een liveoptreden of dj-optreden(s)? Deze keuze bepaalt de afwijking die toegestaan wordt. Je hoeft dus geen aparte aanvraag in te dienen. In de vergunning wordt de toegestane afwijking op de geluidsnorm meegedeeld.

Maatregelen

  • Het is verplicht om het geluid gedurende je evenement te meten. Wist je dat je een geluidsmeter kan huren via de uitleendienst?
  • Zorg voor oordopjes op jouw evenement. Geregistreerde Hoogstraatse verenigingen kunnen oordopjes aanvragen via de evenementaanvraag. 

Vraag hier je evenement aan

  • Zorg voor rustmomenten. Dat zijn momenten waarop de muziek stiller staat (bv. tussen twee concerten).
  • Scherm de geluidsboxen af tot een afstand van tenminste 2 meter.
  • Voorzie voor kinderen oorkappen. Oordoppen zijn niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar.

Meer info

Regelgeving over geluidsnormen

Campagne - Amai mijn (h)oren!

Politieverordening voor overlast

Naar top